αναπαλαιώνομαι


αναπαλαιώνομαι
αναπαλαιώνομαι, αναπαλαιώθηκα, αναπαλαιωμένος βλ. πίν. 4

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.